Fotogrammetrie


• Letecká fotogrammetrie

Letecká fotogrammetrie se používá pro sběr polohopisných a výškopisných dat ve velkých a středních měřítkách s dostatečnou přesností a s výrazně nižšími náklady, než při použití geodetických metod.

Vyhodnocení leteckých snímků a pozemních snímků umožňuje získávat účelově orientované informace o území a objektech včetně jejich implementace do GIS, tvorbu digitálního modelu terénu apod. Nízká časová náročnost oproti standardnímu geodetickému měření umožňuje častější opakování a tím i udržování aktuálnosti dat.

Ke zpracování snímků používáme systém ImageStation, jedná se o kompletní fotogrammetrické pracoviště.

Fotogrammetrická stanice IS 2001 (ZI Imaging)

Na základě výše uvedených skutečností, poskytujeme tyto služby:


aktualizace: 4. března 2010