Inženýrská geodézie a dokumentace staveb


Totální stanice Trimble S6

• Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie je odvětvím zeměměřictví, zabývající se přesnými pracemi ve výstavbě, v průmyslu a všude tam, kde je potřeba měření vysoké přesnosti. V oblasti inženýrské geodézie provádíme následující práce:

Totální stanice Trimble S6GPS stanice Trimble R8

• Dokumentace staveb

Zpracování dokumentace staveb

Dokumentace staveb je speciálním druhem zeměměřických prací pro zjištění aktuálního stavu stavebních objektů. Výsledkem zpracování jsou obvykle stavební výkresy (půdorysy, řezy a pohledy) a výkresy detailů, které můžeme nabídnout zhotovené v kvalitní dokumentaci v CAD jako 2D stavební výkresy.


• Katastr nemovitostí

Geometrické plány jsou listinnými podklady právních úkonů podle kterých se provádí vklad změn do katastru nemovitostí. Všechny geometrické plány podléhají ověření ze strany úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Zhotovujeme veškeré druhy geometrických plánů pro potřeby občanů, firem i organizací.

Zpracujeme vám geometrický plán:

Provedeme měření:

aktualizace: 4. března 2010