GIS - geografický informační systém


• Základní informace o GIS

Geografický informační systém (GIS) je chápán jako počítačový systém schopný ukládat, udržovat a využívat údaje popisující místa na zemském povrchu. Specializované aplikace GIS jsou zaměřené na menší dočasné databáze, ve kterých se klade hlavní důraz na komfortní práci s objemnými vektorovými a rastrovými soubory (katastrální mapy, ortofotomapy,..) a úzkou spolupráci s budoucím uživatelem.

K absolutní špičce mezi aplikacemi určené pro státní správu, pro firmy i organizace patří Misys
od firmy Gepro s.r.o., která získala cenu geoaplikace roku.

• Cíle a poslání GIS

• Datová struktura GIS

aktualizace: 4. března 2010