Aplikace Misys


• Základní informace o aplikaci MISYS

Komplexní GIS pro potřeby měst a obcí, státní správy, správců technického vybavení a mnoha dalších. Umožňuje rozšiřování počtu uživatelů, využití různých druhů grafických i negrafických dat, rozšíření o uživatelsky specifické funkční celky, propojení s jinými negrafickými informačními systémy, postupné budování GIS, použití v prostředí internetu nebo intranetu ...

Spolupracujeme s firmou GEPRO s r.o. Praha, která je autorem SW MISYS www.gepro.cz

Základní informace o aplikaci Misys:

• Využití aplikace Misys - vhodné řešení pro města a obce

• Možnost připojení dalších aplikací k aplikaci MISYS

aktualizace: 4. března 2010