Informace o firmě

• Osvědčení od NBU

Společnost Gespol s.r.o. je držitelem osvědčení podnikatele vydaného Národním bezpečnostním úřadem pro seznamování se s utajovanými skutečnostmi na stupeň utajení VYHRAZENÉ dle §20 odst.1 písm a) a stupeň utajení DŮVĚRNÉ dle §20 odst.1 písm b)

osvědčení NBU osvědčení NBU

• Autorizovaný dealer systému MISYS

Společnost GESPOL s.r.o. je certifikována jako autorizovaný dealer systému MISYS.

autorizační certifikát pro systém MISYS
aktualizace: 4. března 2010