Ortofotomapa


• Ortofotomapa

Ortofotomapa města K. Vary

Digitální ortofotomapy vznikají spojením skenovaných leteckých měřických snímků,které jsou transformovány do referenčního souřadnicového systému. Pro svou názornost a vypovídací schopnost patří ortofotomapy k základním vrstvám geografických informačních systémů.

Zajistíme pro Vás:

Ortofotomapa Andělská hora u K. Varů Ortofotomapa Hotel Imperiál K. Vary Ortofotomapa letiště K. Vary
aktualizace: 4. března 2010