Možnosti využití aplikace MISYS


• Příklady a ukázky práce v aplikaci MISYS

Příklady práce prezentujeme v prostředí GISu MISYS - Městský Informační Systém firmy Gepro s.r.o. tento systém je vhodný pro potřeby obcí a měst, podniků organizací všech velikostí, přednostmi aplikace MISYS především jsou:

1. místo v soutěži Geoaplikace roku 2. místo v soutěži Geoaplikace roku

• Majetkoprávní vztahy - katastr nemovitostí

Propojení katastrálnímapy a dat Katastru nemovitostí

• Technická mapa města/obce

Technická mapa města s katastrální mapou• Vektorová katastrální mapa podložená digitalizovaným ÚP a propojená s
   databází druhů funkčních ploch

Územní plán s katastrální mapou

• Vektorová katastrální mapa propojená s vrstvou inženýrských sítí (vodovod)

Inženýrské sítě s katastrální mapou


• Vektorová katastrální mapa s připojeným dokumentem – stavebním schématem

Dokumentace území – připojení libovolného dokumentu


• Vektorová katastrální mapa podložená ortofotomapou

Průnik ortofotomapy s katastrální mapou
• Vektorová katastrální mapa podložená pasportem komunikací a zobrazení
  dopravních značek

Pasport komunikací a dopravního značení
• Vektorová katastrální mapa podložená pasportem pronájmů

Evidence pronájmů a nájemních smluv

• Vektorová katastrální mapa podložená pasportem veřejného osvětlení

: Pasport veřejného osvětlení
aktualizace: 4. března 2010