Vizualizace


• Vizualizace

Vizualizace stávající zástavby

Spojením digitálního modelu terénu a ortofotomap vzniká optimální výchozí podklad pro vizualizaci.

Vizualizace vzniká potažením modelu terénu ortofotomapou, ale i jinými mapovými podklady a následným vytvořením pohledu na takto zobrazené území. Pohledy mohou být statické, nebo dynamické = tzv. průlety kamerou.


Vizualizace budoucí výstavby

Pro dokonalejší vizualizaci mohou být doplněny další 3D objekty – budovy, porosty, větrné elektrárny apod.

Objekty do vizualizace mohou být stávající (=fotogrametricky vyhodnocené), nebo plánované (= zkonstruované z projektové dokumentace).Vizualizace stávající zástavby s doplněním krajinných prvků

Pro dokonalou věrnost vizualizace je možno nafotit skutečné fasády vizualizovaných objektů a „potáhnout“ jimi drátěný model objektů vzniklý z fotogrammetrického vyhodnocení.

aktualizace: 4. března 2010